Oferta inwestycyjna

Drukuj

DOBRE PERSPEKTYWY NA DOCHODOWY ROZWÓJ

Naszym celem jest rozwój i zwiększenie dochodowości na obecnych rynkach, dlatego też nieustannie ulepszamy i rozszerzamy działalność. Dostrzegamy również możliwości rozwoju na nowych rynkach, ponieważ zapotrzebowanie na niewielkie pożyczki krótkoterminowe wciąż rośnie. Wyznaczamy sobie ambitne plany penetracji oraz zwiększenia zysków na obszarach, gdzie działamy na mniejszą skalę. Pozwoli nam to zwiększyć inwestycje w ogólnokrajowe infrastruktury oddziałowe. Ważna jest dla nas również dalsza ekspansja geograficzna.


DOŚWIADCZENI I ZMOTYWOWANI LUDZIE

Kluczem do sukcesu są zaangażowani i zmotywowani pracownicy posiadający wiedzę ekspercką oraz umiejętności przywódcze. Nasze programy rozwojowe koncentrują się na budowaniu umiejętności kierowników oraz tworzenia nowego pokolenia przywódców. Zarząd Grupy posiada bogate doświadczenie w kierowaniu firmami notowanymi na giełdach rynków międzynarodowych. Wyższa kadra kierownicza posiada liczne osiągnięcia, wiedzę ekspercką w zakresie finansów oraz praktykę w sektorze usług finansowych.


EFEKTYWNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Jedną z podstaw naszego biznesu stanowi system efektywnego zarządzania ryzykiem stosowany zarówno przy podejmowaniu krótko jak i długoterminowych decyzji. Posiadamy dobrze rozwinięte systemy i procesy, które obejmują każdy szczebel naszej organizacji począwszy od Klienta aż po Zarząd i które są związane ze wszystkimi naszymi działaniami od systemów tworzenia rezerw poprzez straty pożyczkowe i finansowanie aż po bezpieczeństwo Doradców.


SILNY PROFIL FINANSOWY

Reprezentowany przez nas model biznesowy oparty na pożyczkach obsługiwanych w domu klienta generuje zyski zarówno w gotówce, jak i w kapitale. Obecnie kapitał zakładowy Grupy wynosi 57,8% należności, co stanowi odpowiednik bankowego współczynnika kapitału Tier 1. W 2012 r. wygenerowaliśmy 172,6 milionów GBP gotówki ze swojej działalności i zwiększyliśmy poziom należności o 74,4 milionów GBP. Posiadamy także zróżnicowaną strukturę finansowania opartą na połączeniu obligacji i kredytów bankowych oraz zrównoważony profil terminów spłaty zadłużenia. Posiadane zobowiązania z tytułu finansowania są właściwie zabezpieczone.


SOLIDNY MODEL BIZNESOWY

Solidność naszego modelu biznesowego zawdzięczamy m.in. cotygodniowym spotkaniom Doradców z klientami, efektywnym systemom ryzyka kredytowego oraz pożyczkom udzielanym na krótki okres czasu. Nawet w trudnych latach globalnego spowolnienia gospodarczego, Grupie udało się wypracować wysokie marże i stopy zwrotu. W 2012 roku marża zysku wyniosła 14,6%, a wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału wynosił 20,1%.
W razie pytań dotyczących inwestycji w International Personal Finance plc prosimy o kontakt z:
Rachel Moran / Justin Lockwood
Investor Relations
Email: investors@ipfin.co.uk
Tel: +44 (0)113 285 6700