Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Drukuj

Nasze roczne walne zgromadzenie („WZA”) odbyło się o godzinie 10:30 4 maja 2016 r. pod adresem Number Three, Leeds City Office Park, Meadow Lane, Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD.

Na dzień 11 marca 2016 r. (ostatni dzień roboczy przed publikacją Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2016) na wyemitowany kapitał akcyjny Spółki składało się 234,244,437 akcji zwykłych o wartości 10p, z jednym prawem głosu każda. Spółka posiada 13,235,452 akcji własnych. Wobec powyższego ogólna liczba głosów w Spółce na dzień 11 marca 2016 r. wynosiła 221,008,985.