Raport IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Drukuj
oUNI-PL: Zmiany w składzie Zarządu IPF Investments Polska Sp. z o.o.

PAP
Data: 2017-09-20

Firma: IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.

oSpis tresci:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-20
Skrócona nazwa emitenta
IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu IPF Investments Polska Sp. z o.o.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd IPF Investments Polska sp. z o.o. "Spółka" informuje, że Mark Justin Sutherland złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu IPF Investments Polska sp. z o.o. ze skutkiem od dnia 1 października 2017 roku.
Poniżej uaktualniony skład Zarządu Spółki:
- John Nicholas Dahlgreen – członek Zarządu;
- Alicja Maria Kopeć – członek Zarządu;
- Agnieszka Monika Kłos – członek Zarządu;
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.
_pełna nazwa emitenta_
IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-189 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Inflancka 4A
_ulica_ _numer_
48 22 455 47 47 48 22 123 88 45
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
1070015071 142212025
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-20 Alicja Kopeć Agnieszka Kłos członek Zarządu


Identyfikator raportu rdu7gmwiu1
Nazwa raportu UNI-PL
Symbol raportu UNI-PL
Nazwa emitenta IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.
Symbol Emitenta IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.
Tytul Zmiany w składzie Zarządu IPF Investments Polska Sp. z o.o.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-189
Miasto Warszawa
Ulica Inflancka
Nr 4A
Tel. 48 22 455 47 47
Fax 48 22 123 88 45
e-mail
NIP 1070015071
REGON 142212025
Data sporzadzenia
Rok biezacy 2017
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.