Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Drukuj

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wpisane są zarówno w strategię Grupy IPF jak i Provident Polska. Grupa IPF jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wchodzi w skład indeksu firm odpowiedzialnych społecznie FTSE4Good obejmującym firmy, które ponoszą zwiększone nakłady na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że strategia zarządzania w Spółce oparta jest na zasadach: dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych zarówno dla firmy, jak i jej wszystkich interesariuszy: pracowników, przedstawicieli, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych, w których działa Spółka.

CSR to dla Provident Polska nieodłączny element prowadzenia naszego biznesu. Kompleksowa realizacja strategii wspiera nasz biznes w realizacji celów i buduje wartość marki na polskim rynku. Wieloletnie działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Providenta przekładają się na liczne aktywności w 4 kluczowych obszarach:

  • Pracownicy i Doradcy Klienta,
  • Rynek i Klient,
  • Społeczności lokalne
  • oraz Środowisko naturalne.

Celem naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest budowanie długotrwałych, otwartych i opartych na zaufaniu relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy firmy: Klientami, Pracownikami, Doradcami Klienta, Dostawcami, Inwestorami oraz liderami opinii. Społeczna odpowiedzialność stała się wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju naszej organizacji.