Karta różnorodności

Drukuj

Provident Polska jako partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu uczestniczył w procesie powstania polskiej wersji Karty Różnorodności, a następnie jako jedna z pierwszych firm w Polsce podpisała to zobowiązanie. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w większości krajów Unii Europejskiej. Jest ona pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez przedsiębiorstwo, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania. Firmy decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

WIĘCEJ….