Dialog z interesariuszami

Drukuj

Dialog z interesariuszami to proces, w ramach którego organizacja pyta swoich interesariuszy o opinie dotyczące jej działalności oraz oczekiwania, a następnie odpowiada na nie i uwzględnia je w swojej dalszej działalności. Dialog z interesariuszami to ceniona forma współpracy biznesu z jego otoczeniem,
a jednocześnie jeden z przejawów dojrzałości oraz odpowiedzialności firmy. Efektem procesu dialogu jest poznanie i zrozumienie oczekiwań różnych grup interesariuszy względem firmy: pracowników, klientów, instytucji branżowych, organizacji społecznych itd., ocena możliwości odpowiedzi na nie i uwzględnienie ich przez firmę w swojej dalszej działalności poprzez przyjęcie zobowiązań i podjęcie konkretnych działań.

W praktyce dialog z interesariuszami przynosi wymierne korzyści zarówno dla otwierającej się na oczekiwania interesariuszy organizacji, jak i jej otoczeniu.
Provident Polska przeprowadził proces dialogu w oparciu o międzynarodowe standardy AA1000. Dialog z interesariuszami został przeprowadzony we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przy wsparciu merytorycznym CSRinfo.

WIĘCEJ...