Wizja

Drukuj

Jesteśmy firmą, która ceni swoich Klientów,
rozumie ich potrzeby i buduje z nimi długotrwałe relacje.

 • Dostarczamy proste, szybkie rozwiązania finansowe.
 • Do nas Klienci zwracają się w pierwszej kolejności.
 • Jesteśmy pożądanym pracodawcą, który inspiruje, rozwija, docenia i nagradza. Pracownicy i Doradcy Klienta są dumni, że tu pracują.
 • Nasza firma cieszy się szacunkiem i zaufaniem. Działamy w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i etyczny oraz dotrzymujemy obietnic.
 • Jesteśmy nowoczesną organizacją o kulturze ciągłego doskonalenia się, co przekłada się na niezmiennie dobre wyniki i długofalowe osiągnięcia.

Wartości

Szacunek

Przestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej, szanowanie opinii, czasu i pracy innych. To traktowanie ludzi tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

 • Poszanowanie: uznanie i postępowanie z uwzględnieniem praw innych.
 • Zachowanie podstawowych zasad kultury osobistej. 
 • Poszanowanie pracy i czasu innych.
 • Uznanie: docenianie zasług, osiągnięć, wiedzy, wieku.

Odpowiedzialność

za nasze działania i ich skutki. To chyba najważniejsze w tym, co robimy. Jesteśmy odpowiedzialni za zobowiązania, wyniki i jakość wobec klientów, akcjonariuszy, partnerów i pracowników.

 • Przemyślane i świadome działania uwzględniające interesy/potrzeby innych.
 • Ponoszenie konsekwencji swoich decyzji i działań.
 • Dawanie realnych zobowiązań.
 • Dotrzymywanie słowa, zobowiązań.

Przejrzystość

we wszystkim, co robimy - w naszych warunkach umów z Klientami, współpracy pomiędzy działami, w codziennych zachowaniach. Bez zatajania istotnych faktów, niepotrzebnego komplikowania pracy sobie i innym. Bez sztuczności i udawania.

 • Jasno określone zasady i procesy obowiązujące w ramach organizacji.
 • Wyjaśnianie powodów podejmowanych decyzji.
 • Otwarte formułowanie problemów.
 • Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu tematów tabu,  a także ich obalanie.

Dzięki przestrzeganiu najwyższych standardów biznesowych i zawodowych budujemy bliskie, oparte na zaufaniu, relacje z klientami, partnerami w biznesie oraz społecznościami, w których działamy.