Nagrody i wyróżnienia

Drukuj
 

Fotografia Wizerunkowa.  Your Professional Image.  www.ArekMarkowicz.pl

Mistrz Biznesu

Otrzymaliśmy nagrodę Mistrza Biznesu od magazynu Businessman.pl, który po raz pierwszy postanowił uhonorować firmy spełniające najwyższe standardy biznesowe. Provident został wyróżniony za mistrzowskie prowadzenie biznesu w sektorze finansowym.

nagroda2

Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu

Jesteśmy laureatem drugiej edycji programu „Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu”, organizowanego przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku oraz w praktyce stosują udostępniane przez BIG narzędzia wspierające procesy oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami.

szpalta_roku

Złota Szpalta Roku za Raport CSR

Wyróżnienie zostało przyznane za Raport CSR „Jesteśmy, kiedy potrzeba. Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012-2013”, który promuje ideę odpowiedzialnego pożyczania i praktyki w biznesie oparte na etycznych zasadach, działania wolontariackie wśród pracowników, a także określa plany na przyszłość, które skupiają się na idei odpowiedzialnego pożyczania i edukacji finansowej. To pierwszy raport w historii firmy i jednocześnie pierwszy taki dokument na rynku pożyczkowym w Polsce..

 

Złoty Listek CSR

Provident Polska został trzykrotnie nagrodzony Złotym Listkiem CSR. Tygodnik POLITYKA wyróżnił firmę za strategiczne podejście i kompleksowe rozwiązania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Listki CSR POLITYKI to coroczny przegląd działań największych przedsiębiorstw z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, jako wkładu w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. W tym roku partnerem merytorycznym przeglądu była firma doradcza Deloitte. Provident oceniany był m.in. pod kątem posiadania strategicznego planu zarządzania w sposób społecznie odpowiedzialny oraz stawiania partnerom biznesowym pozafinansowych wymagań dotyczących zachowania norm społecznych, środowiskowych i etycznych.

Ranking odpowiedzialnych firm 2015 i 2016

Provident zajął drugie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016 w kategorii „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”. W poprzedniej edycji Provident zajął trzecie miejsca w tej samej kategorii. W Rankingu Odpowiedzialnych Firm oceniane było pięć obszarów działalności Providenta w zakresie CSR: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie.

TOPEMPLOYERS Crossmedia-logo

Top Employers

To unikalny program certyfikacji procedur i polityk personalnych, któremu poddawane są najlepsze firmy w Polsce i na świecie. Pięciokrotnie, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku zostaliśmy poddani procesowi certyfikacji. We wszystkich badanych obszarach: świadczenia podstawowe i dodatkowe, szkolenia i rozwój, możliwości awansu zawodowego i kultura organizacyjna firmy otrzymaliśmy bardzo wysokie noty. Organizatorem badania jest międzynarodowy Instytut Corporate Research Fundation. Provident Polska w lutym 2016 roku, po raz czwarty znalazł się w gronie najlepszych pracodawców i otrzymał tytuł Top Employers.

logo_NP_2014_RGB-01

Najlepszy Pracodawca 2014

Provident jest jednym z laureatów konkursu Najlepsi Pracodawcy 2014 organizowanego przez Aon Hewitt. W roku 2014 w badaniu uczestniczyło 108 firm, w tym blisko 60 tys. pracowników. Tytuł Najlepszego Pracodawcy otrzymało 11 przedsiębiorstw, które były oceniane w trzech kategoriach: małe i średnie, duże i firmy XXL. Provident jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii firma XXL, czyli zatrudniająca powyżej 1000 pracowników. Badanie Najlepsi Pracodawcy identyfikuje Najlepszych Pracodawców, czyli firmy dbające o zaangażowanie swoich pracowników i budujące wizerunek pracodawcy pierwszego wyboru.

logo_etyczna_firma

Etyczna Firma 2014 i 2015

Nagroda Etyczna Firma przyznawana jest przez dziennik Puls Biznesu. W konkursie wyróżniane są firmy o najwyższym wskaźniku odpowiedzialności i kultury organizacyjnej. Firmy starające się o tytuł „Etycznej Firmy” musiały pomyślnie przejść analizę prowadzonej działalności i procesów organizacyjnych, które odnosiły się  m.in. do struktury programu zarządzania etyką w firmie, nadzoru najwyższej kadry kierowniczej, ładu korporacyjnego, reputacji, czy przywództwa. 

fmr

Finansowa Marka Roku 2015, 2016 i 2017

Gazeta Finansowa nagradza marki, których działania mają szczególnie pozytywny wpływ na rynek finansowy. Redakcja zwraca uwagę na firmy, które stawiają na silny wizerunek, innowacyjność w realizacji kampanii brandingowych, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty produktów dostosowanych do potrzeb klientów oraz zmieniających się warunków makroekonomicznych.

 IPMA Polish Award logo_2012_R-big

Polish Projest Business Excellence Award 2014 r.
Konkurs Polish Project Excellence Award wyróżnia najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami i promuje realizujące je przedsiębiorstwa. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem modelu Project Excellence. 

Dobra_Marka_2013

Dobra Marka 2013

Wyróżnienie jest przyznawane najbardziej rozwojowym i najlepiej rokującym markom obecnym na polskim rynku. Program prowadzony jest pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Konsumenci, którzy wzięli udział w badaniu, wskazali Providenta jako firmę najbardziej godną zaufania w kategorii instytucje finansowe.

 IWKL_logo_2015

Inwestor w Kapitał Ludzki

W roku 2013 otrzymaliśmy certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki. Jest to program badawczo - certyfikacyjny wyróżniający od 10 lat przedsiębiorstwa, których polityka kadrowa jest prowadzona na najwyższym poziomie. Badaniem objęte są następujące obszary: miejsce i rola działu HR, kompetencje i rozwój, motywacja i zaangażowanie, zdrowie i wsparcie. Proces ceryfikacji prowadzony jest dwutorowo badanie w zespole HR oraz ankieta wśród pracowników pozostałych działów.

 
perly-logo

Perły Polskiej Gospodarki

Jesteśmy trzykrotnym laureatem rankingu Perły Polskiej Gospodarki. W roku 2011 nasza firma zajęła drugie miejsce, a w 2012 trzecie w sektorze Bankowym i Ubezpieczeniowym.  Ranking organizowany jest przez miesięcznik Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

 
EBA-logo

European Business Awards

Provident znalazł się w gronie 25 polskich firm wyróżnionych w konkursie European Business Awards. To wyróżnienie to wyraz uznania, nie tylko za osiągnięcia w biznesie ale także za innowacyjność i prowadzone przez firmę działania prospołeczne.

 

zloty_platan

Złoty Platan Uczelni Łazarskiego

Zostaliśmy uhonorowani przez Uczelnię Łazarskiego tytułem Partner Innowacyjnego Kształcenia za organizację wykładów dla studentów w ramach programu Kultura dzielenia się wiedza.

 

Flexilider

Jesteśmy jednym z laureatów konkursu dobrych praktyk w zakresie zarządzania kadrami FlexiLider 2011. Konkurs był organizowany przez Polską  Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Akant Przedsiębiorczości

Otrzymaliśmy tytuł Akant Przedsiębiorczości, w kategorii firma odpowiedzialna społecznie. To wyróżnienie przyznali nam studenci lubelskich uczelni m.in. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, za organizację wykładów z cyklu Kultura dzielenia się wiedzą.