Nagrody i wyróżnienia

Drukuj
nagroda2

Jesteśmy laureatem drugiej edycji programu „Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu”, organizowanego przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku oraz w praktyce stosują udostępniane przez Biuro narzędzia wspierające procesy oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami.

szpalta_roku

Złota Szpalta Roku za Raport CSR

Wyróżnienie zostało przyznane za Raport CSR „Jesteśmy, kiedy potrzeba. Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012-2013”, który promuje ideę odpowiedzialnego pożyczania i praktyki w biznesie oparte na etycznych zasadach, działania wolontariackie wśród pracowników, a także określa plany na przyszłość, które skupiają się na idei odpowiedzialnego pożyczania i edukacji finansowej. To pierwszy raport w historii firmy i jednocześnie pierwszy taki dokument na rynku pożyczkowym w Polsce..

 

Złoty Listek CSR

Provident Polska został dwukrotnie nagrodzony Złotym Listkiem CSR. Tygodnik POLITYKA wyróżnił firmę za strategiczne podejście i kompleksowe rozwiązania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Listki CSR POLITYKI to coroczny przegląd działań największych przedsiębiorstw z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, jako wkładu w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. W tym roku partnerem merytorycznym przeglądu była firma doradcza Deloitte. Provident oceniany był m.in. pod kątem posiadania strategicznego planu zarządzania w sposób społecznie odpowiedzialny oraz stawiania partnerom biznesowym pozafinansowych wymagań dotyczących zachowania norm społecznych, środowiskowych i etycznych.

Ranking odpowiedzialnych firm 2015 i 2016

Provident zajął drugie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016 w kategorii „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”. W poprzedniej edycji Provident zajął trzecie miejsca w tej samej kategorii. W Rankingu Odpowiedzialnych Firm oceniane było pięć obszarów działalności Providenta w zakresie CSR: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie.

top_employers

Top Employers

To unikalny program certyfikacji procedur i polityk personalnych, któremu poddawane są najlepsze firmy w Polsce i na świecie. Czterokrotnie, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku zostaliśmy poddani procesowi certyfikacji. We wszystkich badanych obszarach: świadczenia podstawowe i dodatkowe, szkolenia i rozwój, możliwości awansu zawodowego i kultura organizacyjna firmy otrzymaliśmy bardzo wysokie noty. Organizatorem badania jest międzynarodowy Instytut Corporate Research Fundation. Provident Polska w lutym 2016 roku, po raz czwarty znalazł się w gronie najlepszych pracodawców i otrzymał tytuł Top Employers.

logo_NP_2014_RGB-01

Najlepszy Pracodawca 2014

Provident jest jednym z laureatów konkursu Najlepsi Pracodawcy 2014 organizowanego przez Aon Hewitt. W roku 2014 w badaniu uczestniczyło 108 firm, w tym blisko 60 tys. pracowników. Tytuł Najlepszego Pracodawcy otrzymało 11 przedsiębiorstw, które były oceniane w trzech kategoriach: małe i średnie, duże i firmy XXL. Provident jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii firma XXL, czyli zatrudniająca powyżej 1000 pracowników. Badanie Najlepsi Pracodawcy identyfikuje Najlepszych Pracodawców, czyli firmy dbające o zaangażowanie swoich pracowników i budujące wizerunek pracodawcy pierwszego wyboru.

logo_etyczna_firma

Etyczna Firma 2014 i 2015

Nagroda Etyczna Firma przyznawana jest przez dziennik Puls Biznesu. W konkursie wyróżniane są firmy o najwyższym wskaźniku odpowiedzialności i kultury organizacyjnej. Firmy starające się o tytuł „Etycznej Firmy” musiały pomyślnie przejść analizę prowadzonej działalności i procesów organizacyjnych, które odnosiły się  m.in. do struktury programu zarządzania etyką w firmie, nadzoru najwyższej kadry kierowniczej, ładu korporacyjnego, reputacji, czy przywództwa. 

logo_FMR2015aktualny

Finansowa Marka Roku 2015 i 2016

Gazeta Finansowa nagradza marki, których działania mają szczególnie pozytywny wpływ na rynek finansowy. Redakcja zwraca uwagę na firmy, które stawiają na silny wizerunek, innowacyjność w realizacji kampanii brandingowych, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty produktów dostosowanych do potrzeb klientów oraz zmieniających się warunków makroekonomicznych.

 IPMA Polish Award logo_2012_R-big

Polish Projest Business Excellence Award 2014 r.
Konkurs Polish Project Excellence Award wyróżnia najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami i promuje realizujące je przedsiębiorstwa. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem modelu Project Excellence. 

Dobra_Marka_2013

Dobra Marka 2013

Wyróżnienie jest przyznawane najbardziej rozwojowym i najlepiej rokującym markom obecnym na polskim rynku. Program prowadzony jest pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Konsumenci, którzy wzięli udział w badaniu, wskazali Providenta jako firmę najbardziej godną zaufania w kategorii instytucje finansowe.

inwestor_w_kapital_ludzki

Inwestor w Kapitał Ludzki

W roku 2013 otrzymaliśmy certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki. Jest to program badawczo - certyfikacyjny wyróżniający od 10 lat przedsiębiorstwa, których polityka kadrowa jest prowadzona na najwyższym poziomie. Badaniem objęte są następujące obszary: miejsce i rola działu HR, kompetencje i rozwój, motywacja i zaangażowanie, zdrowie i wsparcie. Proces ceryfikacji prowadzony jest dwutorowo badanie w zespole HR oraz ankieta wśród pracowników pozostałych działów.

 
perly_polskiej_gospodarki

Perły Polskiej Gospodarki

Jesteśmy trzykrotnym laureatem rankingu Perły Polskiej Gospodarki. W roku 2011 nasza firma zajęła drugie miejsce, a w 2012 trzecie w sektorze Bankowym i Ubezpieczeniowym.  Ranking organizowany jest przez miesięcznik Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

 
european_business_awards

European Business Awards

Provident znalazł się w gronie 25 polskich firm wyróżnionych w konkursie European Business Awards. To wyróżnienie to wyraz uznania, nie tylko za osiągnięcia w biznesie ale także za innowacyjność i prowadzone przez firmę działania prospołeczne.

 

zloty_platan

Złoty Platan Uczelni Łazarskiego

Zostaliśmy uhonorowani przez Uczelnię Łazarskiego tytułem Partner Innowacyjnego Kształcenia za organizację wykładów dla studentów w ramach programu Kultura dzielenia się wiedza.

flexilider

Flexilider

Jesteśmy jednym z laureatów konkursu dobrych praktyk w zakresie zarządzania kadrami FlexiLider 2011. Konkurs był organizowany przez Polską  Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

akant_przedsiebiorczosci

Akant Przedsiębiorczości

Otrzymaliśmy tytuł Akant Przedsiębiorczości, w kategorii firma odpowiedzialna społecznie. To wyróżnienie przyznali nam studenci lubelskich uczelni m.in. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, za organizację wykładów z cyklu Kultura dzielenia się wiedzą.