Inspektor ochrony danych

Drukuj

Z Inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować poprzez: email: IOD@provident.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa (z adnotacją „IOD”).


Wnioski w zakresie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz składać:


a) e-mailem na adres: bok@provident.pl


b) telefonicznie: 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora)


c) pisemnie na adres siedziby Provident Polska SA

Administratorem danych osobowych jest Provident Polska SA, z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A. Dane przetwarzane będą w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.