FAQ

Drukuj

Debiut Providenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dlaczego spółka IPF podjęła decyzję o notowaniu równoległym swoich akcji na warszawskiej GPW?

Przemawiało za tym kilka powodów. Pierwszy – to  skala działalności firmy w Polsce. Największa część przychodów w skali globalnej Providenta pochodzi z polskiego rynku (w 2011 około 35 proc., 66 mln funtów. Provident jest tu doskonale znaną marką, działa 16 lat i obsługuje obecnie ponad 820 tys. klientów.)

Powód drugi - polscy inwestorzy instytucjonalni, na przykład zarządzający otwartymi funduszami emerytalnymi, w swej działalności inwestycyjnej podlegają 5-procentowemu limitowi zagranicznych papierów w portfelu. Wejście Providenta na warszawską Giełdę istotnie rozszerza możliwość inwestowania w zagraniczne akcje.

Trzeci powód wiąże się z prestiżem i statusem lidera regionu, jaki przysługuje Giełdzie w Warszawie. GPW to największa giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej Europy pod względem kapitalizacji rynkowej. Wśród notowanych na niej firm jest obecnie przeszło 50 spółek z siedzibą spoza Polską. GPW cieszy się uznaniem europejskich instytucji finansowych oraz podlega nadzorowi państwowego regulatora  (KNF). Ogromną rolę odgrywa również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, którego innowacyjne rozwiązania  i otwarcie na nowe rynki współdecydują o pozycji GPW i wyborze Warszawy do notowania równoległego.

Spółka będzie notowana pod nazwą Provident, a nie International Personal Finance. IPF plc to podmiot prawny, ale zdecydowaliśmy się wykorzystać markę Provident ze względu na jej rozpoznawalność na lokalnym rynku oraz dużą świadomość tej marki wśród klientów.


Jakie są korzyści z notowania na GPW w Warszawie dla Providenta i jego klientów?

Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ułatwi polskim inwestorom, zwłaszcza funduszom emerytalnym, inwestowanie w nasz biznes.

Wejście na GPW w Warszawie wzmocni pozycję Provident Polska jako znaczącej polskiej instytucji finansowej, pośrednio regulowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz cieszącej się uznaniem na lokalnym rynku finansowym. Pośrednio przyniesie korzyść naszym klientom.

Ponadto notowanie na GPW w przyszłości może ułatwić finansowanie długu zarówno na rynku bankowym, jak i na rynku obligacji.
Miejsce Provident Polska na polskim rynku finansowym

Czy Provident działa zgodnie z prawem?

Provident Polska zawsze postępuje zgodnie z prawem, a pożyczki udzielane są w oparciu o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Nasze umowy są przejrzyste, jednoznacznie określają wszystkie koszty pożyczki, sprawiając że nasz klient nigdy nie zostanie zaskoczony kosztami o których wcześniej nie miał pojęcia. Nasza firma jest odpowiedzialnym pożyczkodawcą, docenianym i przez klientów, i przez rynek finansowy. Jesteśmy laureatami nagrody „Perły Polskiej Gospodarki” w dowód uznania dla jakości prowadzonych przez nas działań.


Czy Provident to „chwilówka”?

Provident to nie „chwilówka”. Często „chwilówki” reklamowane są jako pożyczki „dla osób z komornikiem”. Tego typu reklamy mogą budzić podejrzenie, że dana firma nie tylko nie weryfikuje możliwości finansowych klienta, ale oferuje pożyczki osobom, które już mają trudności z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań.

Provident to odpowiedzialny pożyczkodawca, który weryfikuje zdolność kredytową swoich klientów.
Model funkcjonowania Provident Polska

Co klient Providenta powinien zrobić, kiedy ma uwagę do pracy przedstawiciela?

Dokładamy wszelkich starań, by nasi przedstawiciele działali zgodnie z naszymi standardami. Dlatego, jeśli nasz klient ma uwagę do jakości pracy naszych pracowników lub przedstawicieli powinien skorzystać z procedury reklamacyjnej i skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.


Czy klienci są zadowoleni z usług firmy Provident Polska?

Tak. Według badania przeprowadzonego przez Obserwatorium Zarzadzania zadowolenie z usług firmy zadeklarowało 90% klientów. Badanie zostało zrealizowane techniką CATI w dniach 2-6 lipca 2012, na próbie N=1002 klientów Provident.


Czy Provident działa tylko w Polsce?

Provident należy do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance, której korzenie sięgają roku 1880. Grupa notowana jest na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co stanowi gwarancję stabilności finansowej.

Provident funkcjonuje w sześciu krajach: na Węgrzech, na Litwie, na Słowacji, w Czechach, w Rumunii, w Bułgarii, w Meksyku i w Polsce, gdzie Provident obecny jest od 1997 roku.


Czy Provident ukrywa prawdziwe koszty pożyczki?

Nasze umowy pożyczki są proste, przejrzyste i nie zawierają żadnych ukrytych kosztów. Klient poznaje m.in. całkowity koszt pożyczki, wysokość rat i koszty obsługi pożyczki.


Czym różnią się pożyczki Providenta w opcji pakietach Standard, Standard Plus i Elastycznym?

W przypadku pakietu Standard klient otrzymuje pieniądze przelewem na swoje konto oraz sam dokonuje spłat tygodniowych lub miesięcznych rat na konto firmy. 

W pakiecie Standard Plus klient otrzymuje pieniądze przelewem na swoje konto, natomiast raty spłaca za pośrednictwem doradcy.

W ramach pakietu Elastycznego klienci otrzymuje kompleksową i wygodną obsługę w domu - gotówkę dostarczy do domu doradca i również za jego pośrednictwem odbywać się będzie spłata rat - co jest istotne dla osób, które preferują tradycyjny kontakt lub zlecają przelewy w instytucjach oddalonych znacząco od domu. Pakiet elastyczny umożliwia klientom również dodatkowe rozwiązania m.in. okresową przerwę w spłacie oraz okresowe zamrożenie spłaty. Okresowa przerwa w spłacie będzie oznaczała zawieszenie spłaty pożyczki na wniosek klienta do czterech tygodni. 

Zasady otrzymania pożyczki we wszystkich pakietach są jednakowe. Jedynym warunkiem w przypadku pakietów Standard i Standard plus jest posiadanie konta bankowego.

W przypadku wyższych kwot pożyczki - w obu przypadkach - Klient może być poproszony o przedstawienie zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości osiąganego dochodu.


Dlaczego pożyczki w Provident są droższe od bankowych?

Jest to spowodowane zupełnie innymi modelem biznesowym, który generuje wyższe koszty działalności po stronie firmy, co z kolei skutkuje wyższą ceną finalną dla konsumenta.  Kredyt hipoteczny jest tańszy od kredytu samochodowego, a ten od pożyczki gotówkowej, na zbliżonej zasadzie jak chleb bułka wrocławska tańszy jest od chleba razowego na zakwasie w tej samej piekarni. Różnice w cenie generuje przede wszystkim suma kosztów poniesionych przy dostarczaniu jakiejś usługi, a nie marża.

W przypadku pożyczek gotówkowych w Providencie wyższe koszty wiążą się z kilkoma faktami.  Po pierwsze, przeciętna kwota pożyczki udzielanej przez firmy pożyczkowe jest ponad 8-krotnie niższa od średniej kwoty kredytu bankowego.  Oznacza to, że udział kosztów stałych (administracyjnych, osobowych) jest procentowo odpowiednio wyższy w niewielkiej pożyczce Providenta niż w kredycie bankowym. Po drugie, firmy pożyczkowe nie gromadzą depozytów od swoich klientów, lecz działają w oparciu o środki własne, co sprawia, iż koszt finansowania kredytów jest w sposób naturalny wyższy. Kolejnym elementem jest koszt ryzyka kredytowego. Provident nie dyskryminuje osób otrzymujących przychody w oparciu o prowadzenie działalności gospodarczej, umowę zlecenia, czy dzieło, choć ten rodzaj umowy może powodować większą niestabilność przychodów klienta. Provident dopuszcza jednak elastyczność w spłacie pożyczki, bez obciążania klienta odsetkami karnymi, czy dodatkowymi opłatami karnymi.

Warto zwrócić uwagę, że rentowność sprzedaży kredytów przez firmy pożyczkowe jest niższa, niż rentowność sprzedaży sektora bankowego (8,3% wobec 12,1%) [dane za: Raport nt. rynku firm pożyczkowych | Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych link do raportu: http://www.kpf.pl/pliki/multimedia/reader/alebank.pl_13.09.pdf

Z punktu widzenia etyki w biznesie, istotne jest to, że firma nie czerpie nieuzasadnionych zysków ze swojej działalności, a marża na pożyczkach gotówkowych jest porównywalna z marżą produktów bankowych.


Ile kosztuje pożyczka w Providencie?

Na stronie www.provident.pl jest kalkulator pożyczkowy, w którym klient może sprawdzić koszty pożyczek na we wszystkich możliwych opcjach i ramach czasowych.

Dla pożyczek w pakiecie Standard gdy klient otrzyma 2000 zł na ponad rok (60 tygodni), będzie zobowiązany spłacić 2731,10 zł (miesięczna rata: 227,60 zł).

W pakiecie Standard plus pożyczając 2000 zł na ponad rok (60 tygodni), należy spłacić 2803,10 zł ( miesięczna rata: 233,60 zł).

W przypadku pożyczki Elastycznej, za 2000 zł na ponad rok (60 tygodni), klient spłaci w sumie 3536,90 zł (miesięczna rata: 294,75 zł ). 

Kwoty te mogą ulec zmianie. Aktualne kwoty najlepiej sprawdzić na www.provident.pl

 

 


Jaka jest kwota pożyczki w Providencie?

Provident udziela pożyczek konsumenckich na kwotę od 500 zł do 15 000 zł oraz dla firm na kwotę od 300 zł do 15 000 zł. Średnia kwota pożyczki wynosi 2000 zł.


Jaka jest procedura, kiedy klient Providenta nie spłaca rat?

Oferowane przez nas pożyczki cechuje duża elastyczność, również jeżeli chodzi o spłatę. W przypadku opcji „obsługa domowa”, jeżeli klient zgłosi przedstawicielowi, że w danym tygodniu nie może spłacić całej swojej raty (bo np. znalazł się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na utratę pracy, czy chorobę) może spłacić mniejszą sumę, a w kolejnych tygodniach tę różnicę wyrównać.

Provident Polska prowadzi klasyczne działania windykacyjne, podobne do tych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne czy inne instytucje finansowe. W sytuacji, gdy klient konsekwentnie nie wywiązuje się z warunków umowy i nie spłaca kolejnych rat pożyczki, sprawę przejmuje Dział Windykacji. Jeżeli mimo działań windykacyjnych dłużnik nadal nie spłaca długu, firma kieruje jego sprawę do sądu, o czym dłużnik zawiadamiany jest listownie lub do firmy windykacyjnej.


Na czym polega odpowiedzialne pożyczanie w Providencie?

Odpowiedzialne pożyczanie w Providencie przejawia się m.in. we wnikliwym badaniu zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Jest ono kilkuetapowe, uwzględnia dane statystyczne, historyczne (jak dany klient spłacał pożyczkę w przeszłości), zapytanie w biurze informacji gospodarczej czy wreszcie końcową weryfikacje przedstawiciela w trakcie wizyt w domu klienta. Nasza firma chce budować długotrwałe relacje z klientami, dba o to, aby wysokość tygodniowej raty była odpowiednio dostosowane do jego możliwości finansowych. Doradzamy klientom, staramy się być pomocni na każdym etapie naszego kontaktu z klientem, od pierwszego telefonu, do spłaty ostatniej raty.


Na jakich zasadach działa Provident?

Provident Polska działa zgodnie z zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim. Wszystkie kredyty konsumenckie w Polsce, włącznie z tymi udzielanymi przez banki i SKOKI, są regulowane jej przepisami. Nadzór merytoryczny nad zapewnieniem zgodności działania firmy z Ustawą o kredycie konsumenckim sprawuje Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Maksymalna wysokość odsetek  – aktualnie 4-krotność stopy lombardowej – regulowana jest natomiast przez Kodeks Cywilny.  Oczywiście samo oprocentowanie pożyczki nie wyczerpuje kosztów jej obsługi, gdyż dochodzą do nich różnego rodzaju opłaty i prowizje. Dla porównania ofert kredytowych stosuje się Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), obejmującą wszystkie składniki kosztów kredytu.


Na jakich zasadach Provident udziela pożyczek?

  • Przed zawarciem umowy pożyczki, klient wypełnia odpowiedni wniosek o pożyczkę oraz otrzymuje formularz informacyjny dotyczący  kredytu konsumenckiego.
  • Spłata zobowiązania (łącznego zobowiązania do spłaty) będzie następować przelewem na konto pożyczkodawcy albo w przypadku wyboru dodatkowej usługi w Pakiecie Gotówka gotówką za pośrednictwem Doradcy Klienta w miejscu zamieszkania klienta (dług odbiorczy).
  • Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, Klient może odstąpić od umowy pożyczki bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odpowiednie zapisy dotyczące odstąpienia znajdują się w umowie a formularz odstąpienia od umowy dołączony jest do każdej umowy pożyczki.
  • W każdym czasie Klient może spłacić pożyczkę (łączne zobowiązanie do spłaty) w całości lub w części przed ustalonym terminem spłaty bez względu na to czy uprzedził o zamiarze wcześniejszej spłaty Pożyczkodawcę. W takim przypadku, klientowi przysługuje prawo do pomniejszenia całkowitego kosztu pożyczki o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki, chociażby klient poniósł je przed tą spłatą. Pomniejszenie dotyczy łącznej kwoty odsetek, kosztu ubezpieczenia oraz w przypadku wyboru przez klienta Pakietu Gotówka także odpowiedniego pomniejszenia opłaty za obsługę pożyczki w domu.  
  • Umowa sporządzona jest na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden otrzymuje klient, a drugi pożyczkodawca.
  • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
  • We wszystkich kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
  • Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać w formie pisemnej na adres: Provident Polska S.A., Centrum Kontaktów z Klientami, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, emailem na adres: bok@provident.pl lub telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960.

Więcej informacji o naszej umowie można znaleźć w przygotowanej przez nas animacji https://www.youtube.com/watch?v=7GQAwbDhdy0&index=16&list=UURQw-KCdf4Bj6htAfwdnfOg