Wyniki Provident Polska po pierwszym półroczu

Drukuj

Wyniki na rynku polskim pozostawały bardzo dobre i udało się osiągnąć znaczące postępy w ramach naszej strategii wzrostu; między innymi wprowadziliśmy na rynek trzy nowe produkty oraz przeprowadziliśmy udany pilotaż inicjatyw operacyjnych mających usprawnić obsługę klientów i zwiększyć efektywność. Otrzymaliśmy również nagrodę Top Employer przyznaną przez polski instytut Corporate Research Foundation w uznaniu naszego zaangażowania w budowę doskonałej kultury korporacyjnej.

Uzyskaliśmy wzrost udzielanych pożyczek o 12% rok do roku (w 2012 r.: 9%), jak też poprawiliśmy jakość portfela kredytowego – utrata wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym wyniosła 28,4% (grudzień 2012 r.: 29,6%). Te kluczowe czynniki złożyły się na znaczny wzrost zysku bazowego o 5,9 mln GBP przed uwzględnieniem dodatkowych kosztów rabatów z tytułu wcześniejszej spłaty w wysokości 6,4 mln GBP oraz pozytywnego wpływu korzystniejszych kursów walutowych w wysokości 2,5 mln GBP. Wykazany zysk za I półrocze wyniósł 23,1 mln GBP.

Przychody, na które wpłynęły wyższe koszty rabatów z tytułu wcześniejszej spłaty, wzrosły w omawianym okresie o 3%, przy czym wzrost ten przyspieszył z 1% w I kwartale do 5% w drugim kwartale. Obecnie oczekujemy, że wpływ rabatów na przychody rok do roku zmniejszy się w drugim półroczu i wyniesie łącznie około 10 mln GBP w całym 2013 r.

Wzrost wartości udzielanych pożyczek i liczby klientów wynikał po części z sięgających 2,8 mln GBP inwestycji w inicjatywy służące wzrostowi, które obejmowały działania promocyjne oraz marketing nowych produktów. Klienci przychylnie przyjęli testy naszych nowych długoterminowych 90-tygodniowych pożyczek oraz oferty preferencyjnych stawek, więc obydwa produkty trafią do standardowego portfela kredytowego. Wprowadziliśmy również pożyczkę z obsługą domową skierowaną do klientów prowadzących własną działalność gospodarczą. Nasze inwestycje w inicjatywy na rzecz wzrostu wraz ze spowolnieniem wzrostu przychodów wskutek rabatów z tytułu wcześniejszej spłaty poskutkowały wzrostem wskaźnika kosztów do dochodów o 1,2 punktu procentowego do 33,4% od końca 2012 r.

Komunikat prasowy dotyczący wyników: http://provident.netpr.pl/pr/249815/bardzo-dobre-wyniki-polskiego-providenta

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin