Stanowisko Provident Polska S. A.

Drukuj

W nawiązaniu do ostatnio pojawiających się insynuacji jakoby projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, faworyzuje Provident Polska SA oraz nieprawdziwych informacji, że Provident Polska SA, poprzez nielegalne działania mógł mieć  wpływ na kształt projektu przedmiotowej ustawy, niniejszym oświadczamy. Nie jest prawdą, że ustawa w jakikolwiek sposób faworyzuje Provident Polska SA oraz nieprawdą jest, że w jakikolwiek nielegalny sposób Spółka wpływała na kształt projektu ustawy. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w przypadku naruszenia dobrego imienia spółki poprzez twierdzenia, że Spółka wpływała w jakikolwiek nielegalny sposób na kształt oraz treść ustawy, Spółka będzie zdecydowanie bronić dobrego imienia  z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków prawnych.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin