Śródokresowe sprawozdanie Zarządu International Personal Finance plc za III kw. 2014 r.

Drukuj

Właściciel Provident Polska, Grupa IPF, w trzecim kwartale 2014 osiągnął zysk brutto w wysokości 34 mln GBP. Zysk brutto od początku roku wzrósł o 8% i wyniósł 81,1 mln GPB po uwzględnieniu kosztów inwestycji na nowych rynkach w wysokości 5,6 mln GBP oraz straty z tytułu osłabienia kursów walutowych na poziomie 7,6 mln GBP ok. Polska i Litwa w dalszym ciągu odnotowywały solidny wzrost wyników. Zysk brutto w tym regionie za III kwartał 2014 wzrósł o 28% i wyniósł 21,4 mln GBP. Pomimo konkurencji liczba klientów na rynku polskim i litewskim wzrosła o 2% w skali roku i wyniosła 845.000, natomiast wartość udzielonych pożyczek i wartość przychodów wzrosły, odpowiednio o 5% i 9%.

Więcej informacji na stronie: http://media-provident.pl/pr/288479/srodokresowe-sprawozdanie-zarzadu-international-personal-finance-plc-za-iii-kw-2014-r

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin