Silny wzrost zysku bazowego – wyniki roczne International Personal Finance, właściciela Providenta

Drukuj

Wyniki finansowe International Personal Finance za 2014 rok

Silny bazowy wzrost zysku

  • Silny bazowy wzrost zysku przed uwzględnieniem opodatkowania i pozycji nadzwyczajnych o 25,4 mln GBP (21,5%) zrównoważony inwestycjami w nowe rodzaje działalności wysokości 9,0 mln GBP oraz kosztami słabszych kursów wymiany walut na poziomie 11,0 mln GBP

Stały wzrost liczby klientów i udzielanych kredytów, chociaż uległ on spowolnieniu w trakcie czwartego kwartału

  • Liczba klientów i udzielanych kredytów wzrosła odpowiednio o 2% i 5% rok do roku
  • Przychód za rok wzrósł o 13%

Nowe produkty, kanały oraz dalsza ekspansja geograficzna przyczynią się do wyższych poziomów wzrostu w roku 2015 i latach późniejszych

  • Zezwolenie na rozpoczęcie działalności w Hiszpanii oczekiwane w najbliższym czasie
  • Ekspansja geograficzna kontynuowana jest w Meksyku, na Litwie i w Bułgarii

Redukcja docelowego wskaźnika kapitałowego oraz wzrost stopy dywidendy

  • Docelowy wskaźnik kapitału własnego do należności zredukowany do 40% z 45%
  • Docelowa stopa dywidendy podniesiona do 35% z aktualnych 25%

Więcej informacji na stronie http://media-provident.pl/pr/293307/silny-wzrost-zysku-bazowego-wyniki-roczne-international-personal-finance-wlasciciela-providenta

 

 

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin