Decyzja UOKiK

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że zostało zakończone postępowanie, które Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził przeciwko Provident Polska S.A. w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Provident Polska zobowiązała się w trakcie postępowania do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zakwestionowanych zachowań.

Prezes UOKiK w wydanej decyzji przyjął to zobowiązanie i jednocześnie nałożył na spółkę obowiązek złożenia sprawozdania z wykonywania tej decyzji.

Decyzja UOKiK

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin